Skip to main content

Hier word je blij van

Jij en PREZZENT

Opleidingsmogelijkheden

Bij ons krijg je volop ruimte om te groeien via een uitgebreid scholingsprogramma. Wil je overstappen naar de zorg of sta je aan het begin van je carrière in de zorg? Prezzent biedt verschillende leer- en werktrajecten en we hebben ruimte voor zij-instromers.

Het fietsplan

Het fietsplan kan een medewerker aanvragen voor het aanschaffen van een nieuwe fiets. Medewerkers kunnen voor de vrijgestelde catalogusprijs van € 749,- incl. BTW een fiets aanschaffen. Is een fiets duurder dan kan er bijbetaald worden. Dit kan niet via het fietsplan. De verrekening kan plaatsvinden middels balansuren, salaris, eindejaarsuitkering of vakantiegeld.

De vakbond contributie

De vakbond contributie kan een medewerker één keer per jaar aanvragen. Dit betekent concreet dat het bedrag bruto wordt ingehouden en netto weer wordt uitbetaald via het salaris in december.

De beroepsvereniging contributie

De beroepsvereniging contributie kan een medewerker één keer per jaar aanvragen. Dit betekent concreet dat het bedrag bruto wordt ingehouden en netto weer wordt uitbetaald via het salaris in december.

Extra balansverlof kopen voor het volgende jaar

Jaarlijks krijgt een medewerker, naar rato, balansverlof om je duurzame inzetbaarheid gedurende alle levensfasen te bevorderen. Er is een mogelijkheid om maximaal 50,4 extra balansverlof naar rato van het dienstverband te kopen. Gekochte balansverlof moeten vóór het einde van het jaar opgemaakt worden.

Vitaliteitsbudget

Het budget voor vitaliteit kan een medewerker één keer per jaar aanvragen. Onder het vitaliteitsbudget vallen declaraties tot €100,00 euro die duurzame inzetbaarheid bevorderen. Dit kan o.a. een declaratie van een sportabonnement, diëtiste, sportschoenen/kleding of lessen bij een sportvereniging zijn.

Extra vergoeding reiskosten

Van de belastingdienst mag een medewerker onbelast €0,21 per kilometer betaald vergoed krijgen. Medewerkers ontvangen € 0,11 per km woon-werkverkeer. Hierdoor blijft er €0,10 per km belastingvrije-ruimte’ over. Die ‘belastingvrije-ruimte’ kan benut worden door de eindejaarsuitkering voor een deel netto uit te laten betalen.

Pensioen

Medewerkers bouwen pensioen op bij Pensioen fonds Zorg & Welzijn (PFZW).

Collectiviteitkorting Zorgverzekering

Prezzent heeft afspraken met zorgverzekeringen Menzis en IZZ. Medewerkers kunnen gebruik maken van één van deze collectieve zorgverzekeringen.

Kerstpakket

Medewerkers ontvangen in december een (kerst)attentie.