Skip to main content

Lid Raad van Toezicht

Zaltbommel

In verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn van een van de leden van de Raad van Toezicht, zoekt Prezzent in Zaltbommel op korte termijn een Lid Raad van Toezicht. Een bevlogen toezichthouder met hart voor zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Een toezichthouder die als klankbord voor en sparring partner van de bestuurder een relevante rol kan vervullen bij het vormgeven van de ingezette strategie van Prezzent.

Wie zijn wij?

Prezzent is een kleine eigen(wijze) organisatie voor talentvolle mensen met een beperking. Samen met zo’n 140 medewerkers, ruim 75 vrijwilligers en vele verwanten/mantelzorgers ondersteunen wij dagelijks ongeveer 270 cliënten. Bij ons kunnen mensen wonen, werken en meedoen zoals zij dat willen. Wij willen dat iedereen zich thuis voelt en erbij hoort in zijn of haar eigen buurt. Of je nu op zoek bent naar nieuwe ontmoetingen, werkgelegenheid of leermogelijkheden, wij bieden de ondersteuning die perfect bij jou past.

Bij Prezzent staat de regie van haar cliënten centraal en Prezzent moedigt hen actief aan om mee te praten. Of het nu gaat om huiskameroverleggen, cliëntenraden, commissies of belangrijke veranderingsprocessen, haar cliënten hebben een actieve stem in elke fase. Prezzent gelooft in de kracht van participatie en streeft ernaar om mensen een actieve rol te geven in het vormgeven van hun eigen leven en het bevorderen van hun welzijn.

Haar medewerkers, partners en cliënten werken elke dag samen aan het creëren van een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en volledig kan deelnemen. Bij Prezzent gaat het erom dat de cliënt de regie heeft over zijn leven, en de medewerkers staan klaar om hen daarbij te ondersteunen, ongeacht waar de cliënt woont, werkt of in hoeverre hij wil groeien. Samen vieren zij successen en gebruiken deze als basis voor verdere ontwikkeling.

Prezzent staat daarbij -net als de gehele sector- voor grote uitdagingen. Zo wordt beleid gevraagd voor de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende zorgzwaarte door vergrijzing. Toezicht is op dit beleid is belangrijk.

Voor de ondersteunende diensten werkt Prezzent samen met Syndion, een collega zorgaanbieder in de regio. Voor meer informatie over de organisatie: www.prezzent.nl

Organisatiemodel

Prezzent hanteert het Raad van Toezicht – Raad van Bestuur model. Het bestuurssysteem is gebaseerd op een eenhoofdige, integraal verantwoordelijke Raad van Bestuur, ook wel de Bestuurder genoemd. De Bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht volgens de richtlijnen van de Governancecode Zorg en de interne reglementen. De Bestuurder draagt de eindverantwoordelijkheid voor het behalen van onze (statutaire) doelstellingen, het ontwikkelen en uitvoeren van strategie en beleid, en het waarborgen van resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid. Direct leiderschap wordt gegeven aan het managementteam, enkele staffunctionarissen en het secretariaat.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vervult haar taken als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er vinden ongeveer 8 vergaderingen per jaar plaats. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algehele gang van zaken binnen Prezzent en op het beleid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht benoemt de Bestuurder van Prezzent en evalueert jaarlijks zijn of haar functioneren. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord en adviseert zij de Raad van Bestuur. Om goed geïnformeerd te blijven, maakt de Raad van Toezicht regelmatig gebruik van werkbezoeken en bezoeken aan onze locaties, waarbij zij in gesprek gaat met cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers.

Prezzent stelt de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen op het voorgenomen besluit tot benoeming van het lid Raad van Toezicht.

Profiel
 • Je hebt ervaring in het managen, leiden of besturen van organisaties in de zorgsector. Jij zet jouw expertise graag in op jouw eigen unieke manier.
 • Je hebt een duidelijke visie op de maatschappij, de zorgsector en de toekomst van de zorg voor mensen met een beperking.
 • Je bent een positieve en kritische gesprekspartner met een open houding.
 • Je bent een persoon die gemakkelijk benaderbaar is en actief samenwerkt met anderen.
 • Je toont lef, betrokkenheid én durft je tegelijkertijd onafhankelijk op te stellen
 • Je hebt een goede sociale antenne en hebt gevoel voor de menselijke maat.
  Jij voelt goed aan wat nodig is.
 • Je hebt een goed begrip van de organisatie en de omgeving waarin we werkzaam zijn.
 • Je hebt kennis van de governance van zorgorganisaties.
Functie-eisen
 • Jij hebt een relevante (academische) opleidingsachtergrond
 • Jij hebt relevante ervaring in de sector gehandicaptenzorg
 • Jij hebt al eerder toezichthoudende ervaring opgedaan
 • Jij hebt kennis van en inzicht in het primaire proces in een zorgorganisatie
 • Fijn als jij kennis hebt van innovatieve concepten en technologische vernieuwing in de zorg
 • Jij hebt kennis van de financiering van een zorgorganisatie
 • Jij bent op dit moment actief in een reguliere functie op passend niveau en beschikt over een relevant en actueel netwerk
 • Jij bent ondernemend, inspirerend en ziet mogelijkheden en kansen.
Honorering

Bezoldiging vindt plaats binnen de mogelijkheden van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT-2). Prezzent is ingedeeld in klasse II. De bezoldiging zal de komende jaren in lijn worden gebracht met de geldende richtlijnen van de NVTZ.

Procedure

Prezzent laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kun je stellen aan Michiel Corsten. Je kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 581 44 10 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is tevens beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Je belangstelling voor deze positie kun je uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk op zondag 10 september.

De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op woensdag 13 september. De data voor de selectiegesprekken bij Prezzent worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Indien je solliciteert, verzoeken wij je vriendelijk rekening te houden met deze data.

Solliciteer direct!


Ben jij onze
nieuwe collega?

Solliciteer dan en kom snel een kop koffie bij ons drinken!

Wil je inhoudelijk meer weten over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met Elina Eker (regiomanager) via 06 23562786 of je vraag mailen naar werkenbij@prezzent.nl.